Kattenziekte uitbraak in Nederland

Het belang van vaccineren tegen kattenziekte

Het kattenziektevirus (feline panleukopenievirus, FLPV) komt wijdverspreid voor en wordt de laatste jaren steeds vaker
gediagnosticeerd. Zieke katten scheiden grote hoeveelheden virus uit via de ontlasting en besmetting gebeurt via het
opnemen van virusdeeltjes uit de ontlasting. Indirect contact is de meest voorkomende infectieroute en kattenziekte kan
ook worden overgedragen via schoenen en kleding. Dus ook ‘binnenkatten’ lopen risico.
Kattenziekte treft katten van alle leeftijden, maar kittens zijn het gevoeligst.
Daarnaast is het kattenziektevirus zeer resistent en kan het buiten de kat tot 12 maanden overleven.
Geïnfecteerde katten scheiden virus uit tot 6 weken na klinisch herstel.
Kortom: vaccineren tegen kattenziekte is voor alle katten belangrijk.

Symptomen
Kattenziekte heeft een incubatietijd van 2 tot 10 dagen. Dit betekent dat er 2 tot 10 dagen kunnen zitten tussen
de besmetting en het tonen van de eerste ziekteverschijnselen. Het is herkenbaar aan onder andere een sterke daling
van witte bloedcellen (leukopenie), niet willen eten, sloom zijn en braken, 2-4 dagen later gevolgd door diarree.
Het kattenziektevirus vermeerdert zich vooral in sneldelende cellen. Een kitten kan al in de baarmoeder besmet zijn
als de moederpoes tijdens de dracht een (subklinische) infectie doormaakt of tijdens de dracht wordt gevaccineerd
met een levend kattenziektevaccin. Bij kittens ziet men soms neurologische verschijnselen (cerebellaire ataxie).

Behandeling van kattenziekte
De prognose is matig. Katten die de eerste 5 dagen overleven zonder ernstige complicaties hebben een redelijke kans
op herstel, ook al kan dit weken duren. Een symptomatische behandeling met vloeistoftherapie, zoals infusen is belangrijk.
Aangezien er bij kattenziekte sprake is van een tekort aan witte bloedcellen wordt antibioticum-therapie aangeraden. Bij een darmontsteking (enteritis)
is een toediening via injectie of infuus van breed werkende antibiotica belangrijk om bloedvergiftiging te voorkomen.
Feline recombinant interferon omega is hoogstwaarschijnlijk effectief.

Hygiëne en management
Verdachte of bevestigde gevallen van kattenziekte dienen in isolatie gehouden te worden. Zorg dat de omgeving en
kattenbak(ken) grondig gereinigd worden. Pas daarna vindt desinfectie plaats! Voor desinfectie bij kattenziekte wordt
natriumhypochloriet (= bleekwater) of kaliumperoxymonosulfaat geadviseerd.

Preventie van kattenziekte: vaccinatie
Vaccinaties tegen kattenziekte geven een goede en langdurige bescherming tegen ziekte en infectie. Levende
kattenziektevaccins hebben de voorkeur omdat zij eerder door de maternale immuniteit heen breken en omdat zij een
langdurige immuniteit geven.

Ent-advies is
Enten op 9 en 12 weken oud, daarna op 1 jaar, en om de 3 jaar herhalen.
Niesziekte herhalingsenting is ieder jaar.