• Meenteweg 2
  • 9626 BH Schildwolde

Klauwgezondheid, de inrichting van stallen voor rundvee

Welzijn van Rundvee in de stal

In een goede stal met goed voermanagement, vreten koeien gemiddeld 10 tot 14 maaltijden per dag, herkauwen ze 8-9 uur waarvan 6-7 uur liggend en liggen ze 12 tot 14 uur per dag.

Beperkte toegang tot voer verhoogt de kans op stofwisselingsproblemen en pensverzuring. Beperkte toegang tot ligplaatsen verhoogt allereerst de kans op klauwproblemen, maar zet ook druk op het voeropnamepatroon en de voeropname zelf.

Schade als gevolg van kreupelheid wordt nog steeds onderschat. Het zijn meestal de hoogproductieve dieren die het eerst kreupel worden.

Verder is het interessant om te weten dat we in de melkveehouderij de afgelopen tientallen jaren veel te veel naar voeding hebben lopen kijken als oorzaak van zoolbloedingen en subacute bevangenheid. Breed verspreide, diffuse bloedingen en bloedingen op de typische zoolzweerplaats zijn het gevolg van overbelasting door veel te lang staan en niet zozeer als gevolg van chronische pensverzuring.

Om de klauwgezondheid te verbeteren moet je de statijd van risicokoeien verminderen, dus van transitiekoeien en koeien in het begin van de lactatie. 

Kort samengevat is de huidige denklijn dat elke koe tijdens het begin van haar lactatie een periode doormaakt waarin haar klauwen minder belasting kunnen verdragen en moet zeker tijdens deze periode er veel aandacht aan worden besteed dat zij haar klauwen niet overbelast. 

Het idee van pensverzuring als oorzaak van zoolbloedingen (subacute bevangenheid) en zoolzweren lijkt achterhaald, eerder moet gedacht worden aan de conditiescore, de hormonale balans van de koe en de tijd dat de koe niet kan liggen.”

Belangrijke elementen in de stal

1

Goede ligboxen

Denk hierbij om ruimte en bedekking

2

Eten

Elke koe moet toegang hebben tot zijn eigen vreetplek

3

Melken

Een comfortabele wachtruimte en korte wachttijden (45min, bij 3x daags melken)